Normering

Normeringen van werkhandschoenen
Wanneer u werkhandschoenen bestelt is het goed om te weten wat de normering is voor het type materiaal en de smaenstelling zodat u met een gerust hart de juiste werkhandschoen kan dragen en/of verstrekken. Volgens Europese richtlijnen worden de meeste werkhandschoenen getest op mechanische omstandigheden. Het gaat hier metname om schuurweerstand, snijweerstand, scheurweerstand en steekweerstand.

Aan de hand van de door de fabrikant opgegeven norm kunt u eenvoudig bekijken tegen welke gevaren uw handen beschermt zijn. Hoe hoger het getal, hoe hoger de beschermende waarde.

NEN-EN 388:2003
Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

Werkhandschoen test
Waarden
  0 1 2 3 4 5
Schuurweerstand (aantal omwentelingen)
<100 100 500 2000 8000 -
Snijweerstand (Index)
<1,2 1,2 2,5 5 10 20
Scheurweerstand (Newton)
<10 10 25 50 75 -
Steekweerstand (Newton) <20 20 60 100 150 -NEN-EN 420: Algemene eisen voor handschoenen

In deze norm worden de algemene eisen voor werkhandschoenen bepaaldd, zoals constructie en ontwerp, beschermingsgraad, reiniging, onderhoud, opslag, houdbaarheid, maatvoering en gebruiksaanwijzing.


NEN-EN 374: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
Deze norm is onderverdeeld in subnormen:
NEN-EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen
NEN-EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen indringen
NEN-EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie

Voor meer informatie betreft de NEN normering kunt u kijken op NEN.NL


Wetgeving & Richtlijnen
De Europese richtlijn 89/686/EEG beschrijft de minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van werkhandschoenen op de werkvloer. Alle werkhandschoenen moeten voldoen aan de fundamentele voorschriften zoals omschreven in de Europese Richtlijn 89/686/EEG. Afhankelijk van het risico worden de handschoenen ingedeeld in 3 categorieën:

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp
Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico's. De gebruiker moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt. De fabrikant of importeur mag voor dit type handschoenen zelf een conformiteitsverklaring afgeven.

Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp
Deze handschoenen bieden bescherming tegen middelzware risico's. Te denken valt aan  mechanische risico's. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen bij een erkende certificerende instantie.

Categorie 3: Handschoenen van een complex ontwerp
Deze handschoenen bieden de hoogste graad van bescherming en zijn bestemd voor het voorkomen van dodelijke risico's of voor risico's die ernstige onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken en waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker de effecten niet tijdig kan waarnemen. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het eindprodukt zeker te stellen. Beiden, EG-typeonderzoek en kwaliteitsborging, dienen door een erkende certificerende instantie te worden verricht.